Hello Tamang ^_^

Welcome to my Blog

Silahkan Melihat-lihat yaaaaaaa…… ^^

IMG_3209

 

Doa Bapa Kami
Sesombayangen Nai Turu Ni Empung

Ama` Empung waki sorega
Wangun karengan ngaran-Nu
Maimo ung kaperanta`an-Nu
Mamuali`m pa`ar-Ru
Wia ‘ngkaowatan tanu waki sorega.

Weani kai witu`n nendo ya`i
Kekaanen nai wo toro kawesu meila
Wo ampunan kai witu ‘ng kaselokan nai
Tanu kai kangkasi kumiampung wia si tou
Si melok wia ni kai
Wo tea` i waya-waya kai witu `ng pema` awa` an
Wo ireta ` kai wia si lewo`

Kaa Nikoo si makapunya ung Karajaan
Wo neng kawasa wo ‘ng kewangunan
Takar ka` ure-ure Tuama

Doa Bapa Kami

Bapa kami yang di Sorga
Dikuduskanlah nama-Mu
Datanglah Kerajaan-Mu
Di bumi seperti di Sorga.

Berikanlah kami pada hari ini
Makanan kami yang secukupnya
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
Seperti kami juga mengampuni orang
Yang bersalah kepada kami ;
Dan janganlah membawa kami kedalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami dari pada yang jahat.

Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan
Dan kuasa dan kemuliaan
Sampai selama-lamanya.Amin.

Just another WordPress.com weblog